Bezpieczne ustawienia

Podane ustawienia nie gwarantują 100% gwarancji bezpieczeństwa. Zawsze należy dostosowywać ustawienia do wyświetlanych błędów.
W przypadku świeżych kont limity powinny być niższe.
Za wszelkie ustawienia odpowiada użytkownik. My tylko dostarczamy narzędzie.
Nie powinieneś zmniejszać interwału poniżej 55 sekund.
Limit follow/unfollow powinien mieścić się poniżej 200. W przypadku świeżych kont limity powinny być niższe.
W przypadku występowania błędów w oknie "Logi błędów" ustawienia powinny zostać zaktualizowane (więcej w zakładce "Jak używać", w punkcie 4)

Nie ma złotych ustawień. Każde konto musi być inaczej ustawione. Jeżeli podamy 1 ustawienia, wszyscy je zastosują to niestety przestaną działać po 3 dniach. Poniżej opisuję najważniejsze ogólne ustawienia, które najlepiej wprowadzić. Każde konto należy rozpatrywać indywidualnie.

1. Ustaw aplikację, tak jakby to robiła prawdziwa osoba.
a) Unfollow powinno być robione po conajmniej 48h
b) Utwórz więcej przerw czasowych, np. wykorzystaj opcje dodatkowego czasu wstrzymania funkcji
c) aktualnie lepiej nie korzystać z funkcji auto komentarzy - Instagram bardzo ich nie lubi
d) Jeżeli to możliwe, nie korzystaj na tym samym adresie IP z Facebook
e) Jeżeli to możliwe, korzystaj z łącza mobilnego (konto musi zostać zalogowane przez internet mobilny wraz z wyczyszczeniem cookies, localstorage, session storage)
f) Warto ustawić UserAgent na iOS iPhone
g) Ustaw różne czasy dla wykonywania funkcji, nie przekraczaj 18-25 follow na godzinę, 30-80 like na godzinę
h) Pobieranie do puli: wyłączyć wszystkie funkcje, pobrać do puli 1000-2000 danych, wyłączyć pobieranie do puli, uruchomić wybrane funkcje, po zejściu do niskiego poziomu puli ponowić procedurę
i) Rób przerwy 1 dniowe raz na tydzień
j) Wyloguj/zaloguj się 1-4 razy dziennie (nie każde konto wymaga tej operacji)

2. Po każdej blokadzie, zmianie hasła, rozpoczęciu pracy z Fastinsta najlepiej rozgrzać konto od małych limitów do coraz wyższych, np stopniowo od 20 follow do 190-200 (max)
Po blokadach szerzej opisane w instrukcji "Fix ban spam flag": https://fastinsta.pl/solution.html

Uwaga: Pod maksymalnymi limitami znajdują się dwie tabele z rozgrzewaniem konta pod aplikację!!

Maksymalne limity na dzień 2.10.2019

Funkcja Maksymalne limity
Follow Limit ostatnich 30 dni 6000 / dziennie 200
Interwał nie mniej niż 90-120 sekund
Maksymalnie 20-26 akcji na godzinę
Warto ustawić czas odczekania po 3-6 follow: min 60 sekund
Follow nie może pracować jednocześnie z unfollow
Unfollow Limit 200 dziennie
Interwał nie mniej niż 90-120 sekund
Unfollow uruchamiane codziennie
Unfollow po conajmniej 48h od obserwacji
Limit obserwacji 7500 Obserwowanych *limit odgórny od Instagram
Like limit Limit 800-1500
W zależności od stażu konta (okres liczony od założenia konta i wykonywanej aktywności)
Interwał min 90-120 sekund
Komentarze Limit dobowy 250
Interwał minimum 150-200 sekund
Limit tagów Post: max 30
Story: max 10
Limit znaków Bio: 150
Nazwa konta: 30
Inne limity Zalecane pobieranie informacji poprzez aplikację (Patrz instrukcja Wideo: Pozostałe ustawienia)
Minimalne interwały nie wymienione wyżej co najmniej 60-90 sekund

Rozgrzewanie konta Instagram pod aplikację, przykładowe ustawienia dla kont poniżej 6 miesięcy

Dzień Follow Unfollow Polubienia Komentarze (opcjonalnie)
Dzień 1 0-5 (Bardzo ważne!) 0 5-20 1-3
Dzień 2 5-15 0 10-30 2-4
Dzień 3 15-25 0-5 (zaczynamy unfollow od 3-4 dnia) 15-40 3-6
Dzień 4 20-50 5-15 30-60 3-9
Dzień 5 20-50 15-25 30-60 3-9
Dzień 6 Przerwa Przerwa Przerwa Przerwa
Dzień 7 40-80 20-50 50-100 5-15
Dzień 8 70-100 20-50 90-100 10-20
Dzień 9 90-150 40-80 175-250 15-25
Dzień 10 130-200 70-100 300-400 20-35
Dzień 11 Przerwa Przerwa Przerwa Przerwa
Dzień 12 160-200 90-150 335-455 25-40
Kontynuuj zwiększanie limitów do maksymalnych limitów. Pamiętaj o regularnych przerwach w działaniu aplikacji! Modyfikuj schemat według swoich preferencji. To jest tylko przykład.

Rozgrzewanie konta Instagram pod aplikację, przykładowe ustawienia dla kont powyżej 6 miesięcy

Dzień Follow Unfollow Polubienia Komentarze (opcjonalnie)
Dzień 1 20-50 0 30-60 3-9
Dzień 2 20-50 0 30-60 3-9
Dzień 3 40-80 20-50 (zaczynamy unfollow od 3-4 dnia) 50-100 5-15
Dzień 4 70-100 20-50 90-200 10-25
Dzień 5 90-150 40-80 175-250 15-25
Dzień 6 Przerwa Przerwa Przerwa Przerwa
Dzień 7 130-200 70-100 300-400 20-35
Dzień 8 180-200 90-150 360-500 25-40
Dzień 9 180-200 130-200 420-575 25-45
Dzień 10 175-200 180-200 500-575 35-50
Dzień 11 Przerwa Przerwa Przerwa Przerwa
Dzień 12 175-200 180-200 550-635 40-60
Kontynuuj zwiększanie limitów do maksymalnych limitów. Pamiętaj o regularnych przerwach w działaniu aplikacji! Modyfikuj schemat według swoich preferencji. To jest tylko przykład.