Bezpieczne ustawienia

Podane ustawienia nie gwarantują 100% gwarancji bezpieczeństwa. Zawsze należy dostosowywać ustawienia do wyświetlanych błędów.
W przypadku świeżych kont limity powinny być niższe.
Za wszelkie ustawienia odpowiada użytkownik. My tylko dostarczamy narzędzie.
Nie powinieneś zmniejszać interwału poniżej 55 sekund.
Limit follow/unfollow powinien mieścić się poniżej 1000. W przypadku świeżych kont (do miesiąca) limity powinny być niższe (od 50% do 70 % mniej od zalecanych na screenach).
W przypadku występowania błędów w oknie "Logi błędów" ustawienia powinny zostać zaktualizowane (więcej w zakładce "Jak używać", w punkcie 4)

Funkcja Nowe konto do 50-90dni Konta starsze niż 91 dni
Follow/Unfollow limit 500
Co 10-20 dni zwiększa się o 50-100
1 akcja co 70-90 sekund
800-1000
1 akcja co 65-75 sekund
Unfollow zalecenia Unfollow co 2-5 dni Unfollow co 2-5 dni
Limit obserwacji 7500 7500
Like limit Max: 1.5x dzienny follow
Zalecane: 450
Max: 1.5x dzienny follow
Zalecane: 600
Komentarze 150
35-50 na godzinę
200-250
45-60 na godzinę
Limit tagów Post: max 30
Story: max 10
Post: max 30
Story: max 10
Limit znaków Bio: 150
Nazwa konta: 30
Bio: 150
Nazwa konta: 30
Zbierz z polubień Minimalny interwał czasowy 60 minut Minimalny interwał czasowy 60 minut