Bezpieczne ustawienia

Podane ustawienia nie gwarantują 100% gwarancji bezpieczeństwa. Zawsze należy dostosowywać ustawienia do wyświetlanych błędów.
W przypadku świeżych kont limity powinny być niższe.
Za wszelkie ustawienia odpowiada użytkownik. My tylko dostarczamy narzędzie.
Nie powinieneś zmniejszać interwału poniżej 55 sekund.
Limit follow/unfollow powinien mieścić się poniżej 200. W przypadku świeżych kont limity powinny być niższe.
W przypadku występowania błędów w oknie "Logi błędów" ustawienia powinny zostać zaktualizowane (więcej w zakładce "Jak używać", w punkcie 4)

Nie ma złotych ustawień. Każde konto musi być inaczej ustawione. Jeżeli podamy 1 ustawienia, wszyscy je zastosują to niestety przestaną działać po 3 dniach. Poniżej opisuję najważniejsze ogólne ustawienia, które najlepiej wprowadzić. Każde konto należy rozpatrywać indywidualnie.

1. Ustaw aplikację, tak jakby to robiła prawdziwa osoba.
a) Follow i unfollow nie może być jednocześnie włączone (ustaw odpowiednie czasy uśpienia)
b) Utwórz więcej przerw czasowych, np. wykorzystaj opcje dodatkowego czasu wstrzymania funkcji
c) aktualnie nie korzystać z funkcji auto komentarzy - Instagram bardzo ich nie lubi
d) Jeżeli to możliwe, nie korzystaj na tym samym adresie IP z Facebook
e) Jeżeli to możliwe, korzystaj z łącza mobilnego (konto musi zostać zalogowane przez internet mobilny wraz z wyczyszczeniem cookies, localstorage, session storage)
f) Warto ustawić UserAgent na iOS iPhone
g) Ustaw różne czasy dla wykonywania funkcji, nie przekraczaj 18-20 follow na godzinę, 40-80 like na godzinę
h) Pobieranie do puli: wyłączyć wszystkie funkcje, pobrać do puli 1000-2000 danych, wyłączyć pobieranie do puli, uruchomić wybrane funkcje, po zejściu do niskiego poziomu puli ponowić procedurę

2. Po każdej blokadzie, zmianie hasła, rozpoczęciu pracy z Fastinsta najlepiej rozgrzać konto od małych limitów do coraz wyższych, np stopniowo od 20 follow do 190-200 (max)
Po blokadach szerzej opisane w instrukcji "Fix ban spam flag": https://fastinsta.pl/solution.html

Uwaga: Pod maksymalnymi limitami znajdują się dwie tabele z rozgrzewaniem konta pod aplikację!!

Maksymalne limity na dzień 2.10.2019

Funkcja Maksymalne limity
Follow Limit ostatnich 30 dni 6000 / dziennie 200
Interwał nie mniej niż 60-90 sekund
Maksymalnie 20 akcji na godzinę
Warto ustawić czas odczekania po 3-6 follow: min 60 sekund
Follow nie może pracować jednocześnie z unfollow
Unfollow Limit 200 dziennie
Interwał nie mniej niż 60-90 sekund
Unfollow uruchamiane codziennie
Unfollow nie może pracować jednocześnie z follow
Limit obserwacji 7500 Obserwowanych *limit odgórny od Instagram
Like limit Limit 800-1500
W zależności od stażu konta (okres liczony od założenia konta i wykonywanej aktywności)
Interwał min 50-90 sekund
Komentarze Limit dobowy 250
Interwał minimum 150-200 sekund
Limit tagów Post: max 30
Story: max 10
Limit znaków Bio: 150
Nazwa konta: 30
Inne limity Zalecane pobieranie informacji poprzez aplikację (Patrz instrukcja Wideo: Pozostałe ustawienia)
Minimalne interwały nie wymienione wyżej co najmniej 60-90 sekund

Rozgrzewanie konta Instagram pod aplikację, przykładowe ustawienia dla kont poniżej 6 miesięcy

Dzień Follow Unfollow Polubienia Komentarze (opcjonalnie)
Dzień 1 0-5 (Bardzo ważne!) 0 5-20 1-3
Dzień 2 5-15 0 10-30 2-4
Dzień 3 15-25 0-5 (zaczynamy unfollow od 3-4 dnia) 15-40 3-6
Dzień 4 20-50 5-15 30-60 3-9
Dzień 5 20-50 15-25 30-60 3-9
Dzień 6 Przerwa Przerwa Przerwa Przerwa
Dzień 7 40-80 20-50 50-100 5-15
Dzień 8 70-100 20-50 90-100 10-20
Dzień 9 90-150 40-80 175-250 15-25
Dzień 10 130-200 70-100 300-400 20-35
Dzień 11 Przerwa Przerwa Przerwa Przerwa
Dzień 12 160-240 90-150 335-455 25-40
Kontynuuj zwiększanie limitów do maksymalnych limitów. Pamiętaj o regularnych przerwach w działaniu aplikacji! Modyfikuj schemat według swoich preferencji. To jest tylko przykład.

Rozgrzewanie konta Instagram pod aplikację, przykładowe ustawienia dla kont powyżej 6 miesięcy

Dzień Follow Unfollow Polubienia Komentarze (opcjonalnie)
Dzień 1 20-50 0 30-60 3-9
Dzień 2 20-50 0 30-60 3-9
Dzień 3 40-80 20-50 (zaczynamy unfollow od 3-4 dnia) 50-100 5-15
Dzień 4 70-100 20-50 90-200 10-25
Dzień 5 90-150 40-80 175-250 15-25
Dzień 6 Przerwa Przerwa Przerwa Przerwa
Dzień 7 130-200 70-100 300-400 20-35
Dzień 8 180-240 90-150 360-500 25-40
Dzień 9 180-240 130-200 420-575 25-45
Dzień 10 175-200 180-240 500-575 35-50
Dzień 11 Przerwa Przerwa Przerwa Przerwa
Dzień 12 175-200 180-240 550-635 40-60
Kontynuuj zwiększanie limitów do maksymalnych limitów. Pamiętaj o regularnych przerwach w działaniu aplikacji! Modyfikuj schemat według swoich preferencji. To jest tylko przykład.